Ved

Lockenkil Jord och Skog säljer lokalproducerad ved från Kilsbergens mäktiga skogar. Mycket av veden kommer ur egen skog. Viss del råvara kommer från närliggande gårdar om egen avverkning inte räcker. Kapning/klyvning sker med modern utrustning som drivs av el från fossil fri kraftproduktion. Veden avverkas som regel på vintern för att sedan kapas och klyvs under årets första kvartal och är sedan utomhus i luftiga säckar fram till midsommar då den tas in i välventilerat utrymme med betonggolv. All ved stor på lastpall för förhindrande av kontakt med marken.   

Torr Björkved, 30 cm längd och finklyvd 1000 kr/m3 stjälpt mått. Ej parketterad vid leverans.

Barrved, 30 cm medelgrovklyvd – grovklyvd 650 kr/m3 stjälpt mått. Finns i 1m3 engångsnät (utan topp och botten) samt icke packad.

Torr Björkved i 60 l säck, 120 kr/st

Torr Björkved i 40 l säck 80 kr/st

Det går även att få barrved i 60 l och 40 l säck.

Barrved finns även i längder mellan 30 cm till 50 cm. Pris beroende på volym och längd.

Betalning sker via Swich