Välkommen till Lockenkil Jord & Skog

Butiken är öppen många kvällar i veckan, dock inte alla och de flesta helger. Vänligen ring eller skicka sms till telefonnummer 0708-282128 för mer information. 

Titta gärna på Facebook-sidan Lockenkil Jord och Skog.


Ved

Lokalproducerad ved från Kilsbergens mäktiga skogar. Barrved och blandved ur egen skog. Björkved kommer till viss mån från närliggande gårdar om egen avverkning inte räcker. Kapning/klyvning sker med modern utrustning som drivs av el från fossilfri kraftproduktion. Veden avverkas på vintern, kapas och klyvs under årets första kvartal och är sedan utomhus i luftiga säckar fram till midsommar då den tas in i välventilerat utrymme med betonggolv. All ved står på lastpall för förhindrande av kontakt med marken.   

Djurforder

Lockenkil Jord och Skog säljer djurfoder till de flesta djurslag som: häst, får, fjäderfä, nöt, vilt, småfågel och i begränsad omfattning till sällskapsdjur. För aktuella priser klicka här.